notranja revizija
Podjetništvo

Notranja revizija za podjetja

Pri podjetju je treba nadzorovati vse postopke, ki se dogajajo. Ker pa včasih to ni točno izvedeno, je morda potrebna notranja revizija. Ta postopek ni kot kazen, ampak se z njegovo pomočjo poišče in odpravi napake, ki se ponavljajo. Tako lahko že pred pojavom težav ocenite kakšno je stanje v podjetju in morebitne napake odpravite. Pri večjih podjetjih je treba notranjo revizijo zakonsko izvajati vsako leto, pri manjših podjetjih pa se to opravi najmanj enkrat v obdobju treh let. Izvedba notranje revizije naj bo izvedena s strani strokovnjakov, ki so na tem področju izkušeni in natančni v svojem delu.

Kaj točno je notranja revizija?

Za notranjo revizijo se odločajo podjetja, ki imajo dovolj velik dobiček ali pa ker želijo v svojem podjetju izboljšanje poslovanja. Načeloma je to postopek, ko podjetje samo sebe preveri, če vsi postopki delujejo, kot bi morali. Da so rezultati res pravilni, je potrebno, da je notranja revizija nepristranska. Prav tako naj notranjo revizijo opravljajo specialisti, ki imajo izkušnje na tem področju. Najboljše je, če notranjo revizijo opravi nepristranska organizacija, ki je zunanji izvajalec. Lahko pa notranjo revizijo organizira tudi notranjerevizijska služba. Po opravljeni notranji reviziji, se podjetju izda notranjerevizijska listina, ki potrjuje, da je bila revizija strokovno opravljena.

Področja za notranjo revizijo

Notranja revizija se lahko opravi po celotnem podjetju, lahko pa se izvede samo na določenih področjih. Ne glede na področje, se preveri način poslovanja in iskanje morebitnih napak. Potem se pripravi tudi ukrepe pri tveganjih in priporočila, ki lahko izboljšajo stanje.

Notranjo revizijo lahko opravite na kadrovskem področju, javnih naročilih, pri proračunih, pri upravljanju s terjatvami, pri internih aktih, elektronskem poslovanju in še veliko več. Načeloma se lahko notranjo revizijo izvede na kateremkoli področju želi lastnik podjetja. Ko se izvaja revizija, mora lastnik predati vse podatke revizorju, da lahko ta uspešno opravi svoje delo.